Dla dzieci trening Aikido to przede wszystkim doświadczenie praktyczne: gimnastyka (proste ćwiczenia Aikishintaiso – gimnastyka Aikido), poznawanie sposobów bezpiecznego upadania oraz prostych technik rzutów i kontroli ataku.

Trening rozwija koordynację ruchową, orientację przestrzenną, rozwija poczucie czasu, dyscyplinuje, kształtuje strukturalnie i psychologicznie. Dzieci rozwijają naturalne ruchy ciała i uczą się właściwego używania „siły” płynącej z tych ruchów (ćwiczenie technik), odkrywają różne płaszczyzny współdziałania.

Aikido daje dzieciom możliwość zmierzenia się z przeciwnikiem bez pokonywania go, oraz wskazuje sposoby odkrywania swojej indywidualności bez przeciwstawiania się komukolwiek. Dziecko kształci się w socjalizacji i pokojowym współistnieniu, w przekonaniu, że jego samo-afirmacja nie powinna zaprzeczać wolności bliźnich. 

W Aikido nie ma rywalizacji sportowej, dziecko nie jest kształtowane do zwyciężania nad innymi, ale do panowania i zwyciężania nad samym sobą. Nie chodzi o starcie i współzawodnictwo, lecz o poszukiwanie siebie w relacji z drugim człowiekiem.

Aikido uczy właściwego sposobu zachowania się. To dyscyplina sztuk walki połączona z szacunkiem: do siebie, do partnera, do osób starszych, do miejsca odbywania praktyki, treningu.

Więcej informacji:

Treningi są adresowane do dzieci w wieku 6 – 11 lat.