Dla dzieci, trening Aikido to, przede wszystkim doświadczenie praktyczne: gimnastyka (proste ćwiczenia Aikishintaiso – gimnastyka Aikido), poznawanie sposobów bezpiecznego upadania oraz prostych technik rzutów i kontroli ataku. Trening rozwija koordynację i orientację, wpływa na powiększenie i kształtowanie poczucia przestrzeni i czasu; kształtuje dyscyplinarnie, strukturalnie i psychologicznie.

Poprzez ćwiczenie naturalnych ruchów ciała i właściwego używania „siły” płynącej z tych ruchów (ćwiczenie  technik), w celu doskonalenia się, dzieci odkrywają różne płaszczyzny współdziałania.

Aikido daje dzieciom możliwość zmierzenia się z przeciwnikiem bez pokonywania go, oraz wskazuje sposoby odkrywania swojej indywidualności bez przeciwstawiania się komukolwiek. Dziecko kształci się w socjalizacji i pokojowym współistnieniu, w przekonaniu, że jego samo-afirmacja nie powinna zaprzeczać wolności bliźnich.

W Aikido nie ma rywalizacji sportowej, dziecko nie jest kształtowane do zwyciężania nad innymi, ale do panowania i zwyciężania nad samym sobą. Nie chodzi tu o starcie i współzawodnictwo, lecz o poszukiwanie siebie w relacji z drugim człowiekiem.

Aikido uczy właściwego sposobu zachowania się, to dyscyplina sztuk walki połączona z szacunkiem: do siebie, do partnera, do osób starszych, do miejsca, do praktyki (treningu).

 

Więcej informacji:

Treningi są adresowane do dzieci w wieku 6 – 11 lat.