Polska Akademia Aikido Kobayashi Hirokazu

Polska Akademia Aikido Kobayashi Hirokazu została założona w 1993 r. Propaguje Aikido według zasad nauczanych przez mistrza Kobayashi Hirokazu, który był bezpośrednim uczniem O Sensei Morihei Ueshiba – zasadami tymi są: poszanowanie godności człowieka, tolerancja i życzliwość.

Od 1999 r. PAAKH oficjalnie przynależy do międzynarodowej organizacji Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ryu Ha (KAKKHRH), której misją jest propagowanie stylu Aikido Mistrza Kobayashi na całym świecie. Obecnie PAAKH zrzesza około 20 klubów z całej Polski m.in. z Warszawy, Szczecina, Łodzi, Konina, Siedlec, Białegostoku, Rzeszowa, Lublina, Łańcuta, Zamościa i Krakowa. Głównym nauczycielem PAAKH jest Patrick Matoïan Shihan 6 dan.

Patrick Matoïan Shihan 6 dan naucza Aikido od 1986 r. Jego nauczanie wiąże się z przywróceniem sztukom walki ich podwójnego wydźwięku: dyscypliny walki i praktyki artystycznej. Obecnie jest dyrektorem technicznym Académie Autonome d’Aïkido oraz członkiem Shihankai (rada Shihanów) Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ryu Ha. Poza zajęciami z bezpośrednimi uczniami (w Paryżu i Dauphiné-Savoie) kształci nauczycieli Aikido i Aikishintaiso (gimnastyki energetycznej Aikido) we Francji oraz w Polsce. Regularnie prowadzi staże we Francji i za jej granicami (Włochy, Niemcy, Maroko, Polska, Rosja, Ukraina, Brazylia). Uczestniczy również w warsztatach interdyscyplinarnych (sztuki walki, taniec, teatr, cyrk).

Inne strony Polskiej Akademii Aikido Kobayashi Hirokazu:
Patric Matoian Shihan 6 dan