Polskia Akademia Aikido Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ha

Mistrzowie

O'sensei Morihei Ueshiba

Ueshiba Morihei O sensei (1883-1969), uznawany powszechnie za założyciela Aikido, oparł je na założeniach nieprzemocy i braku współzawodnictwa. Jego Aikido na planie technicznym wynikało z tradycji wojowniczych Japonii (Budo), natomiast na planie filozoficzno-duchowym, opierało się na wpływie ideologii grupy religijnej Omotokyo oraz osobiste poszukiwania mistyczne. Stworzył system oparty na dążeniu do harmonii z naturą i wszechświatem. W uznaniu jego mistrzowskiego kunsztu otrzymał przydomek „O sensei”, czyli „wielki nauczyciel”.
Mistrz Hirokazu Kobayashi

Kobayashi Hirokazu Soshu (1929-1998), wybitny uczeń Morihei Ueshiby. Mistrz Kobayashi kontynuował pacyfistyczną myśl O sensei oraz rozwinął wiele aspektów technicznych, strategicznych i dydaktycznych – znacznie rozwinął ruchy meguri i techniki irimi, które stały się jego „znakiem rozpoznawczym”. Od 1975 roku regularnie odwiedzał Europę, prowadząc staże Aikido o zasięgu międzynarodowym.
Shihan André Cognard
André Cognard Hanshi (ur. 1953) był uczniem mistrza Kobayashiego, po jego śmierci stał się kontynuatorem rozpowszechniania i rozwoju Aikido tej linii. Aktywność i wszechstronne poszukiwania mistrza Cognard merytorycznie wzbogacają Aikido. Spenetrował on pole technik kaeshi waza (kontr-technik) a także rozbudowuje i rozwija koncepcje strategiczne i taktyczne pracy z bronią – Aikiken (techniki z bokken) i Aikijo (techniki z kijem). Naucza Aikido w sposób integralny z Budo. Rozwija także Aikishintaiso (gimnastyka harmonizująca energię), które nierozerwalnie związane jest ze szkołą mistrza Kobayashi.