Polskia Akademia Aikido Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi Hirokazu Ha
Aikido Dzieci

Dla dzieci, trening Aikido to przede wszystkim doświadczenie praktyczne: gimnastyka (proste ćwiczenia Aikishintaiso – gimnastyka Aikido), poznawanie sposobów bezpiecznego upadania oraz prostych technik rzutów i kontroli ataku.

Trening rozwija koordynację i orientację, wpływa na powiększenie i kształtowanie poczucia przestrzeni i czasu; kształtuje dyscyplinarnie, strukturalnie i psychologicznie. Poprzez ćwiczenie naturalnych ruchów ciała i właściwego używania „siły” płynącej z tych ruchów (ćwiczenie technik),w celu doskonalenia się, dzieci odkrywają różne płaszczyzny współdziałania.

Aikido daje dzieciom możliwość zmierzenia się z przeciwnikiem bez pokonywania go, oraz wskazuje sposoby odkrywania swojej indywidualności bez przeciwstawiania się komukolwiek. Dziecko kształci się w socjalizacji i pokojowym współistnieniu, w przekonaniu, że jego samo-afirmacja nie powinna zaprzeczać wolności bliźnich.

W Aikido nie ma rywalizacji sportowej, dziecko nie jest kształtowane do zwyciężania nad innymi, ale do panowania i zwyciężania nad samym sobą. Nie chodzi o starcie i współzawodnictwo, lecz o poszukiwanie siebie w relacji z drugim człowiekiem.

Aikido uczy właściwego sposobu zachowania się, to dyscyplina sztuk walki połączona z szacunkiem: do siebie, do partnera, do osób starszych, w kierunku miejsca, do praktyki (treningu).

  Więcej informacji: Treningi adresowane są do dzieci w wieku 6 – 11 lat. Gdzie, w jakich dniach, o jakich godzinach odbywają się treningi dla dzieci: Nowa Huta, Podgórze?  Jak przygotować się na pierwszy trening?